Оригинал (Original)
Автори: Будакова, Д. В., Василев, В. Е., Даковски Л. Г. Д., Стефанов, С. Б.
Заглавие: Virtual Agent Behavior Modeling in Case of a Risky Situation in a Virtual Electrical Substation
Ключови думи: Virtual Reality Technology, Electrical Substation Modeling,

Библиография

  Издание

  ICAART 2023, 2023, Португалия, Lisabon, ISBN 978-989-758-623-1
  Autors: Budakova, D. V., Vasilev, V. E., Dakovski L. G. D., Stefanov, S. B.
  Title: Virtual Agent Behavior Modeling in Case of a Risky Situation in a Virtual Electrical Substation
  Keywords: Virtual Reality Technology, Electrical Substation Modeling, Agent Modeling, Intelligent Virtual Agents, Risky Situation, Goal Change, Priority Change, Social Power.

  References

   Issue

   ICAART 2023, 2023, Portugal, Lisabon, ISBN 978-989-758-623-1

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus