Оригинал (Original)
Автори: Христова, М. Д.
Заглавие: Спектрална диагностика на плазма поддържана от повърхнинна вълна като източник на светлина
Ключови думи: плазма

Библиография

  Издание

  ЕФ IV Научна конференция, том 1, стр. стр. 233 - 239, 2012, България, София
  Autors: Christova, M. D.
  Title: Spektralna diagnostika na plazma poddyrzhana ot povyrhninna vylna kato iztochnik na svetlina
  Keywords: plazma

  References

   Issue

   EF IV Nauchna konferencia, vol. 1, pp. 233 - 239, 2012, Bulgaria, Sofia

   Вид: публикация в национален форум