Оригинал (Original)
Автори: Е. Kaшчиева., Вл. Иванова., С. Николов., Христова, М. Д.
Заглавие: Обучението по физика в инженерните специалности с преподаване на френски език
Ключови думи: чуждоезиково обучение

Библиография

  Издание

  Национална конференция по физика/ Сборник с доклади, стр. стр. 211 – 217, 2003, България, Силистра
  Autors: E. Kashchieva., Vl. Ivanova., S. Nikolov., Christova, M. D.
  Title: Obuchenieto po fizika v inzhenernite specialnosi s prepodawane na frenski ezik
  Keywords: chuzhdoezikovo obuenie

  References

   Issue

   Nacionalna konferencia po fizika Sbornik s dokladi, pp. 211 – 217, 2003, Bulgaria, Silistra

   Вид: публикация в национален форум