Оригинал (Original)
Автори: Стоенчев, М. Р.
Заглавие: СИМЕТРИЧНИ ДИОФАНТОВИ УРАВНЕНИЯ И СИСТЕМИ
Ключови думи: Елиптични криви, Група на Мордел-Вейл, Група на Селмер

Библиография

  Издание

  Пролетна Научна Сесия на ФМИ, 2021, България, София
  Autors: Stoenchev, M. R.
  Title: СИМЕТРИЧНИ ДИОФАНТОВИ УРАВНЕНИЯ И СИСТЕМИ
  Keywords: Елиптични криви, Група на Мордел-Вейл, Група на Селмер

  References

   Issue

   Пролетна Научна Сесия на ФМИ, 2021, Bulgaria, София

   Вид: пленарен доклад в национален форум