Оригинал (Original)
Автори: Христова, М. Д.
Заглавие: Големите научни проекти
Ключови думи: ITER, Icecube

Библиография

  Издание

  Дни на физиката/ Сборник популярни и научни доклади, ТУ-София, 2011, България, София, ISSN 1313-9576
  Autors: Christova, M. D.
  Title: Golemite nauchni proekti
  Keywords: ITER, Icecube

  References

   Issue

   Dni na fizikata, 2011, Bulgaria, Sofia, TU Sofia, ISSN 1313-9576

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание