Оригинал (Original)
Автори: Александрова, С. П., Христова, М. Д.
Заглавие: Бележити жени във физиката
Ключови думи: Нобелова награда

Библиография

  Издание

  Дни на физиката/ Сборник популярни и научни доклади, ТУ-София, 2010, България, София, ISSN 1313-9576
  Autors: Alexandrova, S. P., Christova, M. D.
  Title: Belezhiti zheni vyv fizikata
  Keywords: Nobelova nagrada

  References

   Issue

   Dni na fizikata, 2010, Bulgaria, Sofia, TU Sofia, ISSN 1313-9576

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание