Оригинал (Original)
Автори: Христова, М. Д.
Заглавие: Северното сияние и поляризация на светлината
Ключови думи: Северно сияние, поляризация на светлината

Библиография

  Издание

  Дни на физиката/ Сборник популярни и научни доклади, ТУ-София, 2010, България, София, ISSN 1313-9576
  Autors: Christova, M. D.
  Title: Severnoto siyanie i polyarizaciya na svetlinata
  Keywords: Severno siyanie, polyarizaciya na svetlinata

  References

   Issue

   Dni na fizikata, 2010, Bulgaria, Sofia, TU Sofia, ISSN 1313-9576

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание