Оригинал (Original)
Автори: Иванова, М. Д.
Заглавие: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКАТА СИСТЕМА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА В УСЛОВИЯТА НА ДЪРЖАВНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ
Ключови думи: мониторинг и оценка на проекти, европейски средства, държавн

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 197, 2022, България, ISBN 978-619-167-478-7
  Autors: Ivanova, M. D.
  Title: IMPROVEMENT OF THE MANAGEMENT SYSTEM FOR PRIOR MONITORING AND EVALUATION OF PROJECTS FINANCED THROUGH EUROPEAN FUNDS IN THE CONDITIONS OF A STATE HIGH SCHOOL
  Keywords: monitoring and evaluation of projects, european funds, state high school

  References

   Issue

   , pp. 197, 2022, Bulgaria, ISBN 978-619-167-478-7

   Вид: монография/части от монография