Оригинал (Original)
Автори: Ценова, З. И.
Заглавие: Анализ на финансовото състояние на компания
Ключови думи: финансов анализ; финансово състояние

Библиография

  Издание

  AMEE'22, 2022, България,

  Пълен текст на публикацията

  Autors: YZ, Z. I.
  Title: Analysis of the Financial Condition of a Company
  Keywords: financial analysis ; Financial Condition

  References

   Issue

   AMEE'22, 2022, Bulgaria,

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, индексирана в Scopus