Оригинал (Original)
Автори: Perçuku A.S., Минковска, Д. В.
Заглавие: The eXtended Reality Technology in Power System Trainings
Ключови думи: power system; trainings; the eXtended reality technology

Библиография

  Издание

  XXXI International Scientific Conference Electronics - ET2022, 2022, България, Sozopol, DOI 10.1109/ET55967.2022.9920300
  Autors: Perçuku A.S., Minkovska, D. V.
  Title: The eXtended Reality Technology in Power System Trainings
  Keywords: power system; trainings; the eXtended reality technology

  References

   Issue

   XXXI International Scientific Conference Electronics - ET2022, 2022, Bulgaria, Sozopol, DOI 10.1109/ET55967.2022.9920300

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus