Оригинал (Original)
Автори: Минковска, Д. В.
Заглавие: Дигитализацията на образователния процес в българските училища – предпоставка за успешното интегриране на средното и висшето образование
Ключови думи: дигитализация, образование, училища

Библиография

  Издание

  НПК „Дигитална Трансформация В Образованието“, 2022, България, Правец
  Autors: Minkovska, D. V.
  Title: Дигитализацията на образователния процес в българските училища – предпоставка за успешното интегриране на средното и висшето образование
  Keywords: дигитализация, образование, училища

  References

   Issue

   НПК „Дигитална Трансформация В Образованието“, 2022, Bulgaria, Правец

   Вид: постер/презентация в национален форум