Оригинал (Original)
Автори: Минковска, Д. В., Perçuku A.S.
Заглавие: The Application of eXtended Reality for Learning in Higher Education
Ключови думи: eXtended Reality; the questionnaire; education; XR lessons 3

Библиография

  Издание

  10th International Scientific Conference on Computer Science, COMSCI 2022, 2022, България, Sofia, DOI 10.1109/COMSCI55378.2022.9912574
  Autors: Minkovska, D. V., Perçuku A.S.
  Title: Приложение на разширена реалност за учене във висшето образование
  Keywords: eXtended Reality; the questionnaire; education; XR lessons 3D and 360

  References

   Issue

   10th International Scientific Conference on Computer Science, COMSCI 2022, 2022, Bulgaria, Sofia, DOI 10.1109/COMSCI55378.2022.9912574

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus