Autors: Ivanova, T. I.
Title: Ontology Mapping for Personalization in Adaptive E-learning
Keywords: e-learning; ontology mapping; survey

References

    Issue

    , 2022, Bulgaria,

    Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus