Оригинал (Original)
Автори: Плешкова-Бекярска, С. Г., Манолова, А. Х., Христова, Н. В.
Заглавие: Компютърно моделиране и информационни технологии 6. клас / учебна тетрадка
Ключови думи: Компютърно моделиране, информационни технологии, учебна тетр

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 28, 2022, България, София, Даниела Убенова, ISBN 978-954-791-327-1
  Autors: PleshkovaBekiarska, S. G., Manolova, A. H., Christoff, N. V.
  Title: Computer modelling and information technology 6th grade / study notebook
  Keywords: Computer modelling, information technology, study notebook, 6th grade

  References

   Issue

   , pp. 28, 2022, Bulgaria, Sofia, Daniela Ubenova, ISBN 978-954-791-327-1

   Вид: ръководство