Оригинал (Original)
Автори: Пулева, Т. Т., Хараланова, Е. А., Славов, Ц. Н.
Заглавие: Ръководство за лабораторни упражнения по Теория на управлението II част
Ключови думи: теория на управлението, линейни системи, анлиз и синтез

Библиография

  Издание

  , 2022, България, ТУ-София, ISBN 978-619-167-496-1
  Autors: Puleva, T. T., Haralanova, E. A., Slavov, T. N.
  Title: Lab tutorial of Control theory part 2
  Keywords: control theory, linear systems

  References

   Issue

   , 2022, Bulgaria, ISBN 978-619-167-496-1

   Вид: ръководство, публикация в реферирано издание