Autors: Baraharska, M. B., Slavov, T. N., Markovsky I.
Title: Improvement of measurement dynamics based on extended kalman filter
Keywords: Extended Kalman filter, dynamic measurements, online input e

References

    Issue

    IEEE conference Cybernetics & Informatics (K&I) 2022, 2022, Hungary,

    Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus