Оригинал (Original)
Автори: Вълкова-Джарвис, З. В.
Заглавие: Ръководство за лабораторни упражнения по Цифрова обработка на сигнали (част 1)
Ключови думи: сигнали, цифрови системи, цифрова обработка на сигнали,

Библиография

  Издание

  Издателство на Технически Университет-София, 2022, България, София, Технически Университет-София, ISBN 978-619-167-501-2
  Autors: Valkova-Jarvis, Z. V.
  Title: Lab manual on DSP - Part 1
  Keywords: signals, digital systems, digital signal processing

  References

   Issue

   Publisher - Technical University - Sofia, 2022, Bulgaria, Sofia, Technical University - Sofia, ISBN 978-619-167-501-2

   Вид: ръководство