Оригинал (Original)
Автори: Крумова, М. Й.
Заглавие: Бизнес и ценови модели при компании от индустрията на облачните услуги
Ключови думи: ИКТ индустрия, изчисления в облак, облачни услуги, бизнес мо

Библиография

  Издание

  Автоматика и информатика, том -, брой 3, стр. стр. 46-51, 2015, България, София, САИ, ISSN 0861-7562
  Autors: Krumova, M. Y.
  Title: Biznes i tsenovi modeli pri kompanii ot industriyata na oblachnite uslugi
  Keywords: IKT industria, izchislenia v oblak, oblachni uslugi, biznes model, tsenovi model

  References

   Issue

   -, vol. -, issue 3, pp. 46-51, 2015, Bulgaria, Sofia, SAI, ISSN 0861-7562

   Вид: статия в списание