Оригинал (Original)
Автори: Крумова, М. Й.
Заглавие: Аспекти и значение на организационната структура на отдела по финанси на индустриалното предприятие
Ключови думи: organizational structure, finance department, industrial ent

Библиография

  Издание

  Научна конференция "Съвременни управленски практики" V, том 1, стр. стр. 34-45, 2007, България, Бургас, СБУ – Бургас, ISBN 978-954-9370-51-5
  Autors: Krumova, M. Y.
  Title: Aspekti i znachenie na organizatsionnata struktura na otdela po finansi na industrialnoto predpriyatie
  Keywords: organizational structure, finance department, industrial enterprise

  References

   Issue

   -, vol. -, pp. 34-45, 2007, Bulgaria, Burgas, SBU-Burgas, ISBN 978-954-9370-51-5

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.