Оригинал (Original)
Автори: Крумова, М. Й.
Заглавие: Определяне на ролята и способностите на лидера - бенчмаркинг гуру в екипа по бенчмаркинг
Ключови думи: role, capabilities, leader, benchmarking

Библиография

  Издание

  Шеста научно-приложна конференция с международно участие „Инвестиции в бъдещето”, том -, стр. стр. 113-119, 2007, България, Варна, Териториална Организация на НТС-Варна, ISBN 978-954-90156-3-8
  Autors: Krumova, M. Y.
  Title: Defining the role and capabilities of the benchmarking guru leader in the benchmarking team
  Keywords: role, capabilities, leader, benchmarking

  References

   Issue

   -, vol. -, pp. 113-119, 2007, Bulgaria, Varna, NTS Varna, ISBN 978-954-90156-3-8

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.