Оригинал (Original)
Автори: Крумова, М. Й.
Заглавие: Дейности по планиране и реализиране на бенчмаркинга в индустриалното предприятие
Ключови думи: planning, implementation, benchmarking, industrial enterpris

Библиография

  Издание

  Научна Конференция с международно участие, Икономически Университет Варна, том -, стр. стр. 229-237, 2006, България, Варна, -, ISBN ISBN-10:954-21-0268-2
  Autors: Krumova, M. Y.
  Title: Deynosti po planirane i realizirane na benchmarkinga v industrialnoto predpriyatie
  Keywords: planning, implementation, benchmarking, industrial enterprise

  References

   Issue

   -, vol. -, pp. 229-237, 2006, Bulgaria, Varna, -, ISBN ISBN-10:954-21-0268-2

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.