Autors: Tchakarski, D. S., Vakarelska, T. A., Dimitrova, R. K., Tomov, P. K.
Title: EFFECTIVE SOLUTIONS FOR AUTOMATION AND ROBOTATION OF MANUFACTURE
Keywords: Automation, robot, effective solution

References

  Issue

  International Conference “Robotics & Mechatronics and Social Implementation 2018”, vol. XXVI, issue 4, pp. 91-97, 2018, Bulgaria, ISBN ISSN1310-3946

  Цитирания (Citation/s):
  1. Нейков С., ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАШИННОТО ЗРЕНИЕ И ДИГИТАЛНИТЕ ДВОЙНИЦИ ПРИ АВТОМАТИЗИРАЩИТЕ СИСТЕМИ, XXXI MНТК „АДП – 2022”, Созопол, 29.06 – 02.07.2022 г., Списание „Автоматизация на дискретното производство”, бр.4/юли 2022 г., ISSN: 2682-9584, (84-87). - 2022 - в български издания
  2. Нейков С., РАЗРАБОТВАНЕ НА КЛАСИФИКАЦИЯ НА PLC, XXXI MНТК „АДП – 2022”, Созопол, 29.06 – 02.07.2022 г., Списание „Автоматизация на дискретното производство”, бр.4/юли 2022 г., ISSN: 2682-9584, (195-199). - 2022 - в български издания

  Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание