Оригинал (Original)
Автори: Кралов, И. М., Минчев, Н., Д., Минчевр Н., Н.
Заглавие: Шум и вибрации
Ключови думи: акустичен шум, механични трептения

Библиография

  Издание

  1, том 1, стр. стр. 1-578, 2022, България, София, ТУ-София, ISBN 978-619-167-487-9

  Издателските права се държат от ТУ-София

  Autors: Kralov, I. M., Minchev, N., D., Minchev, N., N.
  Title: Noise and Vibrations
  Keywords: Acoustic Noise, Mechanical Vibrations

  References

   Issue

   1, vol. 1, pp. 1-578, 2022, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISBN 978-619-167-487-9

   Copyright ТУ-София

   Вид: монография/части от монография