Оригинал (Original)
Автори: Кобиларов, Р. Г.
Заглавие: Проблеми и перспективи пред ядрената енергетика на XXI век
Ключови думи: атомна енергия, радиоактивни отпадъци, ядрени трансмутации,

Библиография

  Издание

  Дни на физиката, том 13, стр. стр. 164-169, 2021, България, София, Технически университет-София, ISSN 1313-9576
  Autors: Kobilarov, R. G.
  Title: Problems and prospects for nuclear energy in the 21st century
  Keywords: atomic energy, radioactive waste, nuclear transmutations, fusion

  References

   Issue

   Days of phyisics, vol. 13, pp. 164-169, 2021, Bulgaria, Sofia, Technical university-Sofia, ISSN 1313-9576

   Вид: публикация в национален форум