Оригинал (Original)
Автори: Стефанов, И. Ж., Денев, Н. П.
Заглавие: ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРНОТО УПРАЖНЕНИЕ „ЗАТИХВАЩИ МЕХАНИЧНИ ТРЕПТЕНИЯ“ С ПОМОЩТА НА ВИДЕОЗАСНЕМАНЕ
Ключови думи: лабораторно упражнение, затихващи трептения, махало на Пол,

Библиография

  Издание

  Дни на физиката 2022 Сборник популярни и научни доклади, стр. стр. 104 - 111, 2022, България, София, Издателство на Технически университет - София, ISSN 1313-9576
  Autors: Stefanoiv, I. Z., Denev, N. P.
  Title: Damped Mechanical Oscillations laboratory experiment realisation with video analysis
  Keywords: laboratory experiment, damped oscillations, Pohl's pendulum, video analysis

  References

   Issue

   Dni na fizikata 2022, pp. 104 - 111, 2022, Bulgaria, Sofia, Technical University - Sofia Publishers, ISSN 1313-9576

   Вид: пленарен доклад в национален форум