Оригинал (Original)
Автори: Йорданов С., Костов, И. Й.
Заглавие: ЗАЩИТИ В ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯТА
Ключови думи: електрозадвижване, температура, ток, защита, напрежение, изо

Абстракт: В учебника “Защити в електрозадвижванията” се разглеждат проблемите, свързани със защитата на електрозадвижванията, машините, околната среда, персонала и продукцията от различни опасни явления и ситуации. Разглеждат се и някои разпространени технически решения на различните видове защити. Учебникът е предназначен за студентите от специалността “Автоматизация на производството”, но може да бъде полезен и на студенти от други специалности, както и на инженери и специалисти, работещи в областта на електрозадвижването и автоматизацията.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 172, 1997, България,

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Йорданов С., Kostov, I. J.
  Title: ЗАЩИТИ В ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯТА
  Keywords: електрозадвижване, температура, ток, защита, напрежение, изолация, ресурс

  Abstract:

  References

   Issue

   , pp. 172, 1997, Bulgaria,

   Full text of the publication

   Вид: учебник