Оригинал (Original)
Автори: Григорова-Щърбева, Ц. Г., Мараджиев, И. П.
Заглавие: РЪКОВОДСТВО ЗА ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ ПО АНАЛИЗ, МОДЕЛИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРЕОБРАЗУВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА
Ключови думи: АНАЛИЗ, МОДЕЛИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРЕОБРАЗУВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА

Библиография

  Издание

  , 2022, България, София, ТУ-София, ISBN 978-619-167-465-7
  Autors: Grigorova, T. G., Maradzhiev, I. P.
  Title: CONVERTERS ANALYSIS, MODELING AND DESIGN - MANUAL FOR LABORATORY EXERCISES
  Keywords: CONVERTERS ANALYSIS, MODELING AND DESIGN

  References

   Issue

   , 2022, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISBN 978-619-167-465-7

   Вид: ръководство