Оригинал (Original)
Автори: Велев, М. С., Цветанова, А. И.
Заглавие: МОДЕЛ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА АУТСОРСИНГ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯ ЗА МАСОВА КЪСТАМИЗАЦИЯ
Ключови думи: аутсорсинг, масова къстамизация, модули, модел

Библиография

  Издание

  Юбилейна X Международна научна конференция "Мениджмънт и Инженеринг'12", том II, стр. стр. 735-745, 2012, България, Созопол, Scientific Proceedings

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Velev, M. S., Tsvetanova, A. I.
  Title: DECISION MAKING MODEL FOR MASS CUSTOMIZATION IMPLEMENTATION USING OUTSOURCING
  Keywords: outsourcing, model, mass customization, modules

  References

   Issue

   Jubilee X International Scientific Conference Management and Engineeringg, vol. II, pp. 735-745, 2012, Bulgaria, Sozopol, Scientific Proceedings

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум