Autors: Tsenov, G. T., Bogatinova, I.B., Mladenov, V. M.
Title: Предсказване на дневната електрическа консумация с използване на невронни мрежи
Keywords: прогнозиране, електрически товари, невронни мрежи

Abstract: Прогнозирането на електрическите товари намира множество приложения, като например при планираното включване и изключване на електроцентрали, при планиране на бъдещата електро преносна инфраструктура или при формиране на цените на електрическата енергия в междудържавните пазари за покупко/продажба на електроенергия. В тази статия са показани резултати от дневното прогнозиране на електрически товари представени като времеви редове с използване на пакета за невронни мрежи от Neural Networks Toolbox в работната среда на MATLAB сравнени с метода за усреднена прогнозна оценка от предходни дни.

References

    Issue

    Годишник на Технически университет-София, vol. 62, issue 1, pp. 337-344, 2012, Bulgaria, ТУ София

    Full text of the publication

    Вид: публикация в национален форум