Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Mateev, V. M., Todorova, M. K., Marinova, I. Y.
Title: Torque transmission characteristics of a coaxial magnetic gear
Keywords: coaxial magnetic geardynamic characteristicpermanent magnetssteady-state characteristictwo dimensional finite element model

References

    Issue
    19th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, SIELA 2016, 2016, Bulgaria, DOI: 10.1109/SIELA.2016.7543026

    Цитирания (Citation/s):
    1. DOI: 10.1088/1742-6596/1273/1/012062 - 2019 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

    Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus