Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Hvarchilkov, D. S., Dimitrov, V. V., Goranov, P. T.
Title: Simulation of air transformers with different sizes and geometry
Keywords: wireless power transfer, WPT, FEA, INDUCTANCE, coil, power electronics

References

    Issue
    ELMA 2017, vol. CFP17L07-PRT, pp. 58-63, 2017, Bulgaria, IEEE, ISBN 978-1-5090-6690-2

    Full text of the publication

    Вид: пленарен доклад в международен форум

    Въведена от: докт. ас. Димчо Станчев Хвърчилков