Autors: Chakarsky, D. S.
Title: "Състояние и тенденции в развитието на автоматизацията и автоматизираните мехатронни системи"
Keywords: аспекти, тенденции, автоматизация, мехатроника, автоматизира

Abstract: В настоящата статия са разгледани някои аспекти, свързани със състоянието на автоматизацията и тенденциите в развитието на автоматизацията на дискретните производствени процеси и автоматизираните мехатронни системи.

References

    Issue

    XXI МНТК "АДП - 2012", vol. 1, issue 3, pp. 4-11, 2012, Bulgaria, ТУ - София

    Full text of the publication

    Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание