Autors: Димитров Д.
Title: "Класификация на производствените процеси при асемблирането на електронни модули в автомобилната електроника"
Keywords: производствени процеси, класификация, електронни модули, авт

Abstract: В настоящата статия са направени няколко различни класификации на производствените процеси при асемблирането на електронни модули в Автомобилната електроника.

References

  1. Д. Димитров, 2012, "Класификация на производствените процеси при асемблирането на електронни модули в автомобилната електроника", Созопол, 20-23 Юни 2012, <София>, ТУ - София

Issue

XXI МНТК "АДП-2012", vol. 1, issue 3, pp. 574-581, 2012, Bulgaria, ТУ - София

Full text of the publication

Вид: постер/презентация в международен форум, публикация в реферирано издание