Човекът - мярка за всички неща?
Предизвикателствата на постиндустриалното информационно Общество

20 - 21 October 2020


Login
Registration
Информация
Контакти
Заявка за участие
Такса правоучастие
Важни дати
Научен комитет
Изисквания към докладите
Авторски права и публикацииона етика
Архив

Login

E-mail address
Password
Forgot your password?
Other conferences in the Conference Management System

Conference Management System © Technical University of Sofia 2012 - 2020.
Design by Assoc. Prof. Dr. Rossen Radonov, MEng.