Човекът - мярка за всички неща?
Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество

15 - 16 October 2024

Информация

Заявка за участие

Важни дати

Контакти

Такса правоучастие

Научен комитет

Изисквания към докладите

Архив

Login

Авторски права и публикацииона етика

Registration

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „ПРАВНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ“

ПРОВЕЖДА СЕ В
"ДНИ НА НАУКАТА" НА ТУ-СОФИЯ
 
 
 
ВИ КАНИ
 
да вземете участие в поредния теоретичния семинар на тема „Човекът – мярка за всички неща? Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество“,
който ще се проведе на 15 – 16 октомври 2024 г. в сградата на ТУ-София.
 
Тематични направления:
 1.  Човекът в глобалната ситуация
 • Глобализация и културна самоличност
 • Организационна култура и модерни управленски практики
 • Светогледни ориентации, ценности и социални стратегии
 • Политически трансформации
 • Правните и нравствени императиви в съвременния свят 
 1. Границите на растежа
 • Новите технологии и човека
 • Икономически кризи, устойчиво развитие и институционална промяна
 • Екологични промени и политики
 • Естетика на технологичния прогрес 
 1. Социокултурни модели
 • Пол. Конструиране на пола: стереотипи – ценности – практики
 • Социална стратификация и формиране на общности
 • Образование и учене: новите педагогики
 • Секуларизъм и религиозен фундаментализъм


Last changed on 06.02.2024, 22:34:32
This page will be accessible until 17.02.2025
Other conferences/journals in the Conference/Journal Management System

Conference Management System © Technical University of Sofia 2012 - 2024.