Технически университет - София

 

Електронна заверка на семестъра

ЕГН
Фак. №
текст от
изображението
CAPTCHA

Груповите отговорници да не забравят да съберат и занесат книжките
в студентска канцелария за подпис и печат от декана!

Последни заверки
Вид заверкаДисциплина, курс, специалност, факултетДата и час
Лекции:
1 студ.
Механика, 1 к., ЕТ - АЕ, ЕФ29.07.2021, 14:46:57
Лабораторни
упражнения:
4 студ.
Конструкция на автомобила, 3 к., АТрТ, ФТ28.07.2021, 15:12:22
Семинарни
упражнения:
28 студ.
Английски език ||, 1 к., ПТЕ 1-0, КЕЕ24.07.2021, 03:34:26
Курсови
проекти:
3 студ.
Техническо обслужване и ремонт на автомобила, 4 к., АТрТ, ФТ20.07.2021, 14:06:49
Курсови
работи:
1 студ.
Материалознание и технология на металите, 1 к., ИМ, СФ26.07.2021, 20:02:24