Технически университет - София

 

Електронна заверка на семестъра

ЕГН
Фак. №
текст от
изображението
CAPTCHA

Груповите отговорници да не забравят да съберат и занесат книжките
в студентска канцелария за подпис и печат от декана!

Последни заверки
Вид заверкаДисциплина, курс, специалност, факултетДата и час
Лекции:
1 студ.
Практикум по автоматизация на проектирането, 3 к., ТК, ФТК17.09.2021, 09:54:07
Лабораторни
упражнения:
1 студ.
Практикум по автоматизация на проектирането, 3 к., ТК, ФТК17.09.2021, 09:54:07
Семинарни
упражнения:
1 студ.
Автоматично регулиране II, 4 к., ЕИФЕ, ФОЕ(ФФОЕ)23.08.2021, 13:04:06
Курсови
проекти:
1 студ.
Термични и ядрени електрически централи, 1 к., ЯЕ- М-ПБ2, ЕМФ06.08.2021, 10:24:06
Курсови
работи:
1 студ.
Практикум по автоматизация на проектирането, 3 к., ТК, ФТК17.09.2021, 09:54:07