Технически университет - София

 

Електронна заверка на семестъра

ЕГН
Фак. №
текст от
изображението
CAPTCHA

Груповите отговорници да не забравят да съберат и занесат книжките
в студентска канцелария за подпис и печат от декана!

Последни заверки
Вид заверкаДисциплина, курс, специалност, факултетДата и час
Лекции:
3 студ.
Математика, 1 к., ЕТАЕ - М, ЕФ03.12.2022, 19:46:53
Лабораторни
упражнения:
2 студ.
Теоретична електротехника I, 2 к., ЕЕЕО, ЕФ03.12.2022, 09:27:25
Семинарни
упражнения:
3 студ.
Математика, 1 к., ЕТАЕ - М, ЕФ03.12.2022, 19:46:53
Курсови
проекти:
1 студ.
Електрическа безопасност, 1 к., ТБРО - М, МФ02.12.2022, 18:05:43
Курсови
работи:
1 студ.
Компютърни мрежи, 4 к., КСИ, ФКСТ01.12.2022, 21:44:49