Технически университет - София

 

Електронна заверка на семестъра

ЕГН
Фак. №

Груповите отговорници да не забравят да съберат и занесат книжките
в студентска канцелария за подпис и печат от декана!

Последни заверки
Вид заверкаДисциплина, курс, специалност, факултетДата и час
Лекции:
13 студ.
Социотехнически системи, 1 к., ИМ - М, СФ30.11.2020, 15:58:33
Лабораторни
упражнения:
8 студ.
Симулационно моделиране на процеси и системи в машиностроенето, 2 к., КПТМ - М, МТФ27.11.2020, 18:06:41
Семинарни
упражнения:
1 студ.
Електрообзавеждане на роботизирани системи, 1 к., ЕЕЕО- М-ПБ2, ЕФ25.11.2020, 00:04:49
Курсови
проекти:
9 студ.
Преходни процеси в електроенергийните системи, 2 к., ЕЕЕО - М, ЕФ05.11.2020, 12:06:02
Курсови
работи:
5 студ.
Виртуално инженерство ( интернет технологии в индустрията), 1 к., КПТМ - М, МТФ27.11.2020, 18:05:58