Технически университет - София

 

Електронна заверка на семестъра

ЕГН
Фак. №

Груповите отговорници да не забравят да съберат и занесат книжките
в студентска канцелария за подпис и печат от декана!

Последни заверки
Вид заверкаДисциплина, курс, специалност, факултетДата и час
Лекции:
8 студ.
Управление на качеството в проекта, 1 к., УП - М, СФ28.10.2020, 19:45:48
Лабораторни
упражнения:
1 студ.
Системен инженеринг в авацията, 1 к., АИАЕ - М, ФТ27.10.2020, 14:44:35
Семинарни
упражнения:
8 студ.
Управление на качеството в проекта, 1 к., УП - М, СФ28.10.2020, 19:45:48
Курсови
проекти:
1 студ.
Силови електронни преобразуватели в системи с възобновяеми източници, 2 к., Ел. - М, ФЕТТ26.10.2020, 16:05:19
Курсови
работи:
6 студ.
Стратегическо уравление на човешките ресурси, 1 к., СУ - М, СФ27.10.2020, 16:10:18