Технически университет - София

 

Електронна заверка на семестъра

ЕГН
Фак. №

Груповите отговорници да не забравят да съберат и занесат книжките
в студентска канцелария за подпис и печат от декана!

Последни заверки
Вид заверкаДисциплина, курс, специалност, факултетДата и час
Лекции - 2 студ.Основи на информационни системи и георграфски информационни системи, 1 к., ПМ-мат-М, ФПМИ04.08.2020, 17:57:33
Лаб. упр. - 1 студ.Теоретична електротехника II, 2 к., ЕТ, ЕФ03.08.2020, 11:33:42
Сем. упр. - 2 студ.Основи на информационни системи и георграфски информационни системи, 1 к., ПМ-мат-М, ФПМИ04.08.2020, 17:57:33
К. пр. - 1 студ.Производствен и операционен мениджмънт, 1 к., ИМАЕ - М, СФ21.07.2020, 19:31:41
К. р. - 2 студ.Програмни среди, 3 к., ПЕ-КТ-О, КЕЕ07.08.2020, 08:57:50