Технически университет - София

 

Електронна заверка на семестъра

ЕГН
Фак. №

Груповите отговорници да не забравят да съберат и занесат книжките
в студентска канцелария за подпис и печат от декана!

Последни заверки
Вид заверкаДисциплина, курс, специалност, факултетДата и час
Лекции:
9 студ.
Мениджмънт на продажбите, 4 к., ИМ, СФ18.04.2021, 21:57:03
Лабораторни
упражнения:
10 студ.
Стратегически маркетинг, 1 к., ИМ - М, СФ18.04.2021, 21:56:24
Семинарни
упражнения:
9 студ.
Мениджмънт на продажбите, 4 к., ИМ, СФ18.04.2021, 21:57:03
Курсови
проекти:
3 студ.
Селищни газоснабдителни системи, 1 к., ГИМ - М, ЕМФ16.04.2021, 12:49:27
Курсови
работи:
10 студ.
Стратегически маркетинг, 1 к., ИМ - М, СФ18.04.2021, 21:56:24