Технически университет - София

 

Електронна заверка на семестъра

ЕГН
Фак. №

Груповите отговорници да не забравят да съберат и занесат книжките
в студентска канцелария за подпис и печат от декана!

Последни заверки
Вид заверкаДисциплина, курс, специалност, факултетДата и час
Лекции:
1 студ.
Информатика I, 1 к., МАШ-АЕ, МФ28.01.2021, 11:20:52
Лабораторни
упражнения:
2 студ.
Обработка на мултимедийни данни, 1 к., КТПП - М, ФКСТ28.01.2021, 11:22:46
Семинарни
упражнения:
3 студ.
Топло-и масопренасяне, 1 к., ЕПТЕЕСПО-БМ-2-3, ЕМФ28.01.2021, 10:21:09
Курсови
проекти:
1 студ.
Обработка на мултимедийни данни, 1 к., КТПП - М, ФКСТ28.01.2021, 11:22:46
Курсови
работи:
2 студ.
Обработка на мултимедийни данни, 1 к., КТПП - М, ФКСТ28.01.2021, 11:22:46