Технически университет - София

 

Електронна заверка на семестъра

ЕГН
Фак. №

Груповите отговорници да не забравят да съберат и занесат книжките
в студентска канцелария за подпис и печат от декана!

Последни заверки
Вид заверкаДисциплина, курс, специалност, факултетДата и час
Лекции:
11 студ.
Програмно осигуряване на средства за измерване, 4 к., АИУТ, ФА24.09.2020, 11:46:45
Лабораторни
упражнения:
1 студ.
Методи за нанасяне на слоеве в електрониката, 1 к., Ел. - М, ФЕТТ28.09.2020, 01:29:48
Семинарни
упражнения:
1 студ.
Икономика на индустриалното предприятие, 1 к., ИМАЕ-МИ, СФ17.09.2020, 13:27:06
Курсови
проекти:
1 студ.
Видео и аудио домашни системи, 1 к., ТК - М, ФТК31.08.2020, 10:49:10
Курсови
работи:
1 студ.
Мрежи за абонатен достъп, 2 к., ТК - М, ФТК16.09.2020, 11:42:00