Технически университет - София

 

Електронна заверка на семестъра

ЕГН
Фак. №
текст от
изображението
CAPTCHA

Груповите отговорници да не забравят да съберат и занесат книжките
в студентска канцелария за подпис и печат от декана!

Последни заверки
Вид заверкаДисциплина, курс, специалност, факултетДата и час
Лекции:
42 студ.
Качество и надеждност в автомобилната електроника, 2 к., АЕ, ФЕТТ18.05.2022, 12:47:39
Лабораторни
упражнения:
1 студ.
Антени и свръхвисокочестотни устройства, 3 к., АТТ, ФТ18.05.2022, 13:12:40
Семинарни
упражнения:
16 студ.
Английски език II, 1 к., КСИ, ФКСТ18.05.2022, 12:59:40
Курсови
проекти:
27 студ.
Производствени технологии I, 4 к., ДИТ, МТФ18.05.2022, 13:12:06
Курсови
работи:
1 студ.
Формални езици и езикови процесори, 3 к., КСИ, ФКСТ18.05.2022, 13:25:05