Технически университет - София

 

Електронна заверка на семестъра

ЕГН
Фак. №
текст от
изображението
CAPTCHA

Груповите отговорници да не забравят да съберат и занесат книжките
в студентска канцелария за подпис и печат от декана!

Последни заверки
Вид заверкаДисциплина, курс, специалност, факултетДата и час
Лекции:
1 студ.
Методи за инженерни изследвания, 1 к., АИАЕ - М, ФТ02.10.2022, 12:26:52
Лабораторни
упражнения:
1 студ.
Методи за инженерни изследвания, 1 к., АИАЕ - М, ФТ02.10.2022, 12:26:52
Семинарни
упражнения:
1 студ.
Механика I, 1 к., МАШ-АЕ, МФ21.09.2022, 11:28:22
Курсови
проекти:
1 студ.
Вградени безжични системи, 1 к., ТК - М, ФТК09.08.2022, 23:09:03
Курсови
работи:
1 студ.
Механика I, 1 к., МАШ-АЕ, МФ21.09.2022, 11:28:22