Технически университет - София

 

Електронна заверка на семестъра

ЕГН
Фак. №
текст от
изображението
CAPTCHA

Груповите отговорници да не забравят да съберат и занесат книжките
в студентска канцелария за подпис и печат от декана!

Последни заверки
Вид заверкаДисциплина, курс, специалност, факултетДата и час
Лекции:
1 студ.
Моделиране на бизнес процеси, 2 к., СУ- М-ПБ2, СФ03.12.2021, 21:19:19
Лабораторни
упражнения:
1 студ.
Оценяване на безопасността на работно оборудване, 1 к., ТБРО - М, МФ03.12.2021, 19:46:54
Семинарни
упражнения:
1 студ.
Моделиране на бизнес процеси, 2 к., СУ- М-ПБ2, СФ03.12.2021, 21:19:19
Курсови
проекти:
1 студ.
Безопасност на подемно-транспортна и строителна техника, 1 к., ТБРО - М, МФ02.12.2021, 10:33:44
Курсови
работи:
1 студ.
Компютърни мрежи, 4 к., КСИ, ФКСТ03.12.2021, 20:22:20