Технически университет - София

 

Електронна заверка на семестъра

ЕГН
Фак. №

Груповите отговорници да не забравят да съберат и занесат книжките
в студентска канцелария за подпис и печат от декана!

Последни заверки
Вид заверкаДисциплина, курс, специалност, факултетДата и час
Лекции:
2 студ.
Дизайн на жизнена среда, 1 к., ИД - М, МФ04.03.2021, 18:03:55
Лабораторни
упражнения:
2 студ.
Дизайн на жизнена среда, 1 к., ИД - М, МФ04.03.2021, 18:03:55
Семинарни
упражнения:
1 студ.
Летателни апарати II, 4 к., АТТ, ФТ02.03.2021, 15:27:27
Курсови
проекти:
13 студ.
Производствен и операционен мениджмънт, 1 к., ИМ - М, СФ04.03.2021, 00:04:56
Курсови
работи:
1 студ.
Конструкции и технологии в експозиционния дизайн, 1 к., ИД - М, МФ04.03.2021, 14:55:50