Технически университет - София

 

Електронна заверка на семестъра

ЕГН
Фак. №
текст от
изображението
CAPTCHA

Груповите отговорници да не забравят да съберат и занесат книжките
в студентска канцелария за подпис и печат от декана!

Последни заверки
Вид заверкаДисциплина, курс, специалност, факултетДата и час
Лекции:
13 студ.
Радиационна защита и ядрена безопасност, 1 к., ЯЕ- М-ПБ2, ЕМФ24.06.2021, 17:05:20
Лабораторни
упражнения:
3 студ.
Материалознание, 1 к., ТК, ФТК24.06.2021, 17:37:10
Семинарни
упражнения:
17 студ.
Електронни схеми, 3 к., ЕИФЕ, ФОЕ(ФФОЕ)24.06.2021, 12:24:11
Курсови
проекти:
1 студ.
Технология на производството и ремонта на релсовия транспорт, 1 к., ТрТТ - М, ФТ24.06.2021, 15:52:07
Курсови
работи:
2 студ.
Практикум по автоматизация на проектирането, 3 к., ТК, ФТК24.06.2021, 17:31:57