Технически университет - София

 

Електронна заверка на семестъра

ЕГН
Фак. №
текст от
изображението
CAPTCHA

Груповите отговорници да не забравят да съберат и занесат книжките
в студентска канцелария за подпис и печат от декана!

Последни заверки
Вид заверкаДисциплина, курс, специалност, факултетДата и час
Лекции:
1 студ.
Интелигентни системи, 3 к., КСТНЕ, ФАГИОПМ01.08.2022, 10:08:07
Лабораторни
упражнения:
1 студ.
Интелигентни системи, 3 к., КСТНЕ, ФАГИОПМ01.08.2022, 10:08:07
Семинарни
упражнения:
29 студ.
Електрообзавеждане на промишлено предприятие, 2 к., ПТЕ-О, КЕЕ06.07.2022, 13:33:56
Курсови
проекти:
1 студ.
Сензори и актуатори, 3 к., МС-АЕ, МФ27.07.2022, 17:21:54
Курсови
работи:
1 студ.
Организация и безопасност на движението на пътищата, 3 к., АТрТ, ФТ11.07.2022, 14:10:09