Технически университет - София

 

Електронна заверка на семестъра

ЕГН
Фак. №

Груповите отговорници да не забравят да съберат и занесат книжките
в студентска канцелария за подпис и печат от декана!

Последни заверки
Вид заверкаДисциплина, курс, специалност, факултетДата и час
Лекции:
11 студ.
Дизайнерско проектиране на машинни и електротехнически изделия и съоръжения II, 4 к., ИД, МФ05.05.2021, 17:06:45
Лабораторни
упражнения:
74 студ.
Виртуални технологии в измервателната техника, 4 к., АИУТ, ФА05.05.2021, 21:04:44
Семинарни
упражнения:
5 студ.
Лазерни технологии за обработка на материали, 4 к., ИФ, ФПМИ05.05.2021, 14:13:42
Курсови
проекти:
1 студ.
Курсов проект по специалността, 4 к., АИУТ, ФА05.05.2021, 21:13:25
Курсови
работи:
11 студ.
Дизайнерско проектиране на машинни и електротехнически изделия и съоръжения II, 4 к., ИД, МФ05.05.2021, 17:06:45