Технически университет - София

 

Електронна заверка на семестъра

ЕГН
Фак. №
текст от
изображението
CAPTCHA

Груповите отговорници да не забравят да съберат и занесат книжките
в студентска канцелария за подпис и печат от декана!

Последни заверки
Вид заверкаДисциплина, курс, специалност, факултетДата и час
Лекции:
3 студ.
Дизайн и технологии за облекла, 1 к., ДТОТ - М, ЕМФ18.01.2022, 09:57:36
Лабораторни
упражнения:
1 студ.
Основи на инженерното проектиране, 1 к., ТК, ФТК18.01.2022, 10:03:47
Семинарни
упражнения:
1 студ.
Основи на инженерното проектиране, 1 к., ТК, ФТК18.01.2022, 09:59:34
Курсови
проекти:
3 студ.
Дизайн и технологии за облекла, 1 к., ДТОТ - М, ЕМФ18.01.2022, 09:57:36
Курсови
работи:
1 студ.
Трансмисии на автомобила, 4 к., ТрТТ, ФТ18.01.2022, 02:44:14