Дистанционна помощ

1. Изтеглете програмата за дистанционна помощ от тук.

2. Стартирайте я. Ще се появи следния прозорец:

3. Кажете на системния администратор.