Дистанционна помощ

1. Изтеглете програмата за дистанционна помощ от тук.

2. Стартирайте я.
Ще се появи прозорец, подобен на показания по-долу, в който ще се покажат реалните данни за вашето ID и парола:

3. Кажете на системния администратор.