Дистанционна помощ

I. Използване на CloudBerry Remote Assistant

1. Изтеглете програмата за дистанционна помощ от тук.

2. Стартирайте я.
Ще се появи прозорец, подобен на показания по-долу, в който ще се покажат реалните данни за вашето Computer ID и PIN:

3. Кажете ги на системния администратор.


II. Използване на TeamViewer

1. Изтеглете програмата за дистанционна помощ от тук.

2. Стартирайте я.
Ще се появи прозорец, подобен на показания по-долу, в който ще се покажат реалните данни за вашето ID и парола:

3. Кажете на системния администратор.