Технически университет - София
Система "Електронно гласуване"
 

ПРОВЕРКА НА БЮЛЕТИНА ОТ СТАРИ ГЛАСУВАНИЯ

Все още няма стари гласувания!

Версия 2.0, © 2010 - 2018 доц. д-р инж. В. Видеков, доц. д-р инж. Р. Радонов
Поради влизане в сила на измененията на Европейския регламент за защита на лични данни, резултатите от гласуванията, проведени преди 25 май 2018 г. няма да бъдат показвани