Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Кунчев, Л. П.
Заглавие: Опитно определяне на курсовата устойчивост на автомобил
Ключови думи: курсова устойчивост, ъгъл на странично увличане

Библиография

  Издание
  Научна конференция СУ и РУ '12, 2012, България, Русе

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Kunchev, L. P.
  Title: Experimental investigation on vehicle directional stability
  Keywords: slip angle, directional stability

  References

   Issue
   science conference, 2012, Bulgaria, Russe

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум

   Въведена от: проф. д-р Лило Петков Кунчев