Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Салиев, Д. Н., Асенов,П.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ТРУДОВИТЕ ПЪТУВАНИЯ В НАПРАВЛЕНИЕТО ПЕРНИК – СОФИЯ
Ключови думи: пътникопоток, автамабилен транспорт, железопътен транспорт, времепътуване, икономически ангажирано население

Абстракт: Докладът съдържа данни за ежедневният пътникопоток, осъществяван в направлението Перник –София по повод трудовите задължения, както и данини за икономически ангажираната част от населението на община Перник, реализираща своята трудоспособност в столицата.

Библиография

    Издание
    НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2009", стр. стр. 199-201, 2009, България, Созопол

    Autors: SALIEV, D. N., ASENOV,P.
    Title: INVESTIGATION AND ANALYSIS FOR WORK-TRAVELS IN DIRECT FROM PERNIC TO SOFIA
    Keywords: passengers, avtamabilen transport, rail transport, travel time, economically engaged population

    Abstract: The report contains information about the stream of travelers from Pernic to Sofia, who travel every work day using automobile and railway kind of transport. It contains also comparison between the work ability population in Pernic and these part of its, who works in Sofia.

    References

      Issue
      SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2009", pp. 199-201, 2009, Bulgaria, Sozopol

      Вид: публикация в национален форум

      Въведена от: ас. Ана Георгиева Пискова