Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Mateev, V. M., Terzova, A. I., Marinova, I. Y.
Title: Design Analysis of Electromagnetic Actuator with Ferrofluid
Keywords: design optimization, Finite Element Method, electromagnetic system, ferrofluid, modelling

Abstract: In this work a solenoid type of electromagnetic actuator with ferrofluid is considered. The finite element method is applied for electromagnetic field analysis and electromagnetic force calculations. The operational static characteristics are determined for actuator with ferrofluid and without ferrofluid in the working gap. Influences of the various design parameters as construction shape and dimensions, magnetic material and ferrofluid characteristics and etc. over the actuator characteristics are analysed. The deep analysis and results obtained could be used in design and optimization of electromagnetic actuator.

References

    Issue
    SIELA 2014, 2014, Bulgaria, ISBN 978-619-160-320-6

    Full text of the publication

    Вид: публикация в международен форум

    Въведена от: ас. Анелия Иванова Терзова