INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS'2017

2 - 4 юни 2017НАЧАЛО
Регистрация
Вход
Указания за авторите
Такса правоучастие
Важни дати
Организатори
Програма
Място на провеждане
Абстракти
История
Контакти
Галерия

Организационният комитет има
удоволствието да Ви покани да участвате в
 ежегодната научна
конференция с международно участие,
АВТОМАТИКА’2017,
част от форума „Дни на науката на ТУ-София“ Созопол’2017,
организирана от Факултет Автоматика на ТУ-София.

Конференцията ще се проведе от 2 до 4 Юни 2017г., в базата на ТУ-София в гр. Созопол.
Официални езици на конференцията са български и английски.

Можете да участвате с доклад в една от следните области:

Биоелектроинженерство
Електрозадвижване и автоматизация на  машини
Индустриална управляваща техника
Информационна измервателна техника
Робототехнически системи
Системи и управление
Т
еоретична електротехника

Всички приети доклади ще бъдат публикувани в
ГОДИШНИКА НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ISSN 1311-0829

!!!ВАЖНО!!!
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АВТОРСКОТО ПРАВО

(свали)


 

P6051924.JPG

 

 

 

 

Последна промяна на 09.06.2017, 11:48:17
Тази страница ще е достъпна до 30.09.2017

Other conferences in the Conference Management System

Conference Management System © Technical University of Sofia 2012 - 2017.
Design by Assoc. Prof. Dr. Rossen Radonov, MEng.