НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„80 ГОДИНИ СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – В СЛУЖБА НА ОБЩЕСТВОТО“

4 - 6 октомври 2024

Начало

Научни направления

За авторите

Такси

Контакти

Регистрация

Вход

организирана от Съюз на учените в България

МДУ „Фредерик Жолио-Кюри“

к. к. „Св. св. Константин и Елена“

 

Организационен комитет:
Председател: проф. Диана Петкова
Членове: проф. Иван Кралов, проф. Теодора Бакърджиева, доц. Димитър Ташков,
 проф. Лидия Гълъбова, проф. Стефка Чанкова, доц. Атанас Атанасов,
доц. Красимира Славева
 
Научен комитет:
акад. Николай Витанов, проф. Диана Петкова, проф. Иван Кралов, проф. Теодора Бакърджиева, доц. Атанас Атанасов, проф. Стефка Чанкова
 
Технически секретари:
Иванка Начева, Пенка Лазарова, Дани Валериева, Елена Кръчмарова
 


Последна промяна на 04.04.2024, 16:04:25
Тази страница ще е достъпна до 10.11.2024
Други конференции/списания в системата за управление на конференции и списания

Система за управление на съдържанието на конференции © Технически университет - София 2012 - 2024.