Past events

   Upcoming events

13th NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION "ELECTRONICA 2022", 19 - 20 May 2022
2022 10-th International Scientific Conference COMPUTER SCIENCE
INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS'2022, 03 - 05 June 2022
Научно-практическа конференция, „Дигиталната трансформация в образованието“, 06 - 07 юли 2022
XXXI International Scientific Conference Electronics - ET2022, 13 - 15 September 2022
2022 Seventh Junior Conference on Lighting (Lighting 2022) 19 - 21 September 2022 // Hybrid Conference Sozopol, Bulgaria // Online Lighting 2022 is technically Co-Sponsored by IEEE (#56379), 19 - 21 September 2022
Човекът - мярка за всички неща?Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество, 19 - 20 October 2022
30th NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION "TELECOM 2022", 27 - 28 October 2022
Proceedings of the Technical University of Sofia