Технически университет - София

 

Електронна заверка на семестъра

ЕГН
Фак. №

Груповите отговорници да не забравят да съберат и занесат книжките
в студентска канцелария за подпис и печат от декана!

Последни заверки
Вид заверкаДисциплина, курс, специалност, факултетДата и час
Лекции:
1 студ.
Сградни газови инсталации, 1 к., ГИМ - М, ЕМФ20.04.2021, 14:53:15
Лабораторни
упражнения:
1 студ.
Сградни газови инсталации, 1 к., ГИМ - М, ЕМФ20.04.2021, 14:53:15
Семинарни
упражнения:
24 студ.
Интермодални превози, 4 к., ИЛ , МФ19.04.2021, 11:25:15
Курсови
проекти:
3 студ.
Селищни газоснабдителни системи, 1 к., ГИМ - М, ЕМФ16.04.2021, 12:49:27
Курсови
работи:
1 студ.
Сградни газови инсталации, 1 к., ГИМ - М, ЕМФ20.04.2021, 14:53:15